Skjeggkre

Skjeggkre har kommet til Norge. Det har etablert seg relativt nylig og ikke alle er oppmerksom på de utfordringer de representerer.

Skjeggkre gjør ikke skade på boligen din og er heller ikke resultat av en skade. De fleste vil er imidlertid synes at det er svært lite hyggelig å ha en god mengde av dette dyret i sitt hus. I tillegg er det så å si umulig å bli kvitt de. Skjeggkre er så ekle og det kan etterhvert bli er så mange av dem, at det åpenbart er noe selger må opplyse om ved salg, jfr avhendingsloven § 3-8. Grunnen til det er at skjeggkre kan ha stor innvirkning på boligprisen.

De har videre så stor innvirkning på prisen at det like åpenbart representerer et vesentlig avvik ved de fleste boligsalg og dermed også en mangel etter avhendingsloven § 3-9.

Pr oktober 2018 har de vesentligste av saker endt med et prisavslag på mellom 10-25 % av kjøpesummen. Det misliker forsikringsselskapene.

Protector forsikring har vært tydelige i pressen på at de vil utfordre praksisen på at det gis prisavslag på skjeggkre skader. Am Trust har i saker jeg har mot dem vist at de også ønsker å utfordre denne praksisen.

Jeg mener imidlertid at jussen er på boligkjøpernes side. Skjeggkre har så stor innvirkning på prisen at det åpenbart representerer et vesentlig avvik ved de fleste boligsalg og dermed også en mangel etter avhendingsloven § 3-9.

Jeg bistår gjerne boligkjøpere som har oppdaget skjeggkre i sin nykjøpte bolig. Ta kontakt!

.