Rotter og mus

.Rotter og mus i din nyinnkjøpte bolig kan utgjøre et betydelig problem. Begge ødelegger plastikk og isolasjon i tak, vegger og gulv. Dette svekker byggets isolasjonsevne og kan skape fuktproblemer. Rotter vil normalt etterlate ekskrementer som er høyst illeluktende. Mus gjør det samme, men ikke med så kraftig lukt som rotter. Når man åpner opp for å utbedre, vil muselukt bli svært ille.

Utbedring av omfattende muse og rotteskader er dessverre ofte kostbart. Man må normalt bytte det vesentlige av innmat i gulv, vegger og tak. Da må også gulv, panel og himling normalt skiftes. Samlet sitter huseier lett igjen med en betydelig regning.

Jeg har bistått en rekke hus og hyttekjøpere som finner større mengder mus og rotter i sin bolig. Det har ledet til betydelige erstatninger og prisavslag.

Rettspraksis på feltet er klar på at man ikke kan kreve på alt. En boligkjøper som har ervervet en eiendom inntil skog, må regne med en mus eller to. Det er først nå mengden mus og rotter blir så omfattende, at det utgjør et reelt problem, at kjøper har et krav mot selger.

Har du oppdaget slike problemer i ditt nyinnkjøpte hus eller hytte. Ta kontakt for profesjonell bistand for å få prisavslag og erstatning fra selger eller selgers forsikringsselskap!